Planowanie spotkania planowania sprintu pokerowego

By Editor

Nasz szablon spotkania w sprawie planowania sprintu pozwoli Ci ustalić strukturę, wyznaczyć oczekiwania, zdefiniować cele sprintu, a także zaplanować jego wykonanie.

Tak jak Sprint Planning podzielony jest na dwie części, tak i są dwa produkty tego spotkania: Sprint Backlog i Sprint Goal. Warto pamiętać o obu tych artefaktach i sprawdzić czy faktycznie są kompletne na końcu Planowania Sprintu. Chociaż tak naprawdę Cel Sprintu powstanie już w trakcie pierwszej części tego wydarzenia. Planowanie kroczące. Tagi: planowanie Taka metoda planowania, która zakłada powolne precyzowanie wszelkich prac. Polega na tym, że najbliższe działania planowane są szczegółowo, a coraz dalsze z coraz mniejszą dozą szczegółowości. Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning) Scrum Master nadzoruje spotkanie i wspiera Zespół przez cały czas trwania spotkania. wynikiem Planowania Sprintu jest Cel Sprintu i Rejestr Sprintu. Przegląd Sprint (ang. Sprint Review) celem spotkania jest inspekcja przyrostu, który powstał w ramach realizacji kończącego się Sprintu, Efektem takiego spotkania będzie plan na najbliższy Sprint, czyli Rejestr Sprintu (Sprint Backlog). Planowanie zajmuje zwykle 1-2 godziny na jeden tydzień Sprintu. Nie powinno przekraczać jednego dnia (8h) na miesiąc, bo to sugeruje, że albo próbujecie zrobić perfekcyjny plan … Jednak Sprint Backlog nie jest jedynym rezultatem tego spotkania. Ze swojej strony na zakończenie spotkania planującego zawsze prezentuję zespołowi tzw. Point Board. Wygląda podobnie do Sprint Backlogu, jednak została dodana do niego jedna dodatkowa rzecz. Wymagania zostały posortowane wg ich wag by pokazać zachodzące między nimi relacje.

Sprint Planning: anty-wzorzec #4 (Planowanie na wyczucie) Po czym poznać? Zespół podczas Planowania Sprintu nie bierze pod uwagę metryk oraz danych historycznych. Decyzja dotycząca ilości oraz doboru elementów, które zespół prognozuje dostarczyć, podejmowana jest “na wyczucie”.

Planowanie Sprintu Każdy Sprint rozpoczyna się od spotkania zwanego Planowaniem Sprintu (ang. Sprint Planning), podczas którego Zespół Scrum sporządza prognozę tego, jakie wymagania zaimplementuje w ciągu Sprintu i jaką korzyść przyniesie to interesariuszom (np. użytkownikom produktu). Planowanie pracy w środowisku zwinnym rodzi wiele pytań. Rozmawiamy o Planowaniu Sprintu, analizujemy to wydarzenie z różnych perspektyw a na koniec odcinka dzielimy się praktycznymi poradami, które można wykorzystać od zaraz, podczas najbliższego planowania.

06. Kluczowe spotkania Określ częstotliwość i skład osobowy spotkań planowania/weryfikacji OKRów. 07.Plan komunikacji Określ kiedy i jak OKRy będą komunikowane do całej organizacji. 08. Proces podsumowania Zaprojektuj proces podsumowywania OKRów w wybranych horyzontach czasowych (np. QBR na poziomie organizacji). 09. Bottom-up

Nasz szablon spotkania w sprawie planowania sprintu pozwoli Ci ustalić strukturę, wyznaczyć oczekiwania, zdefiniować cele sprintu, a także zaplanować jego wykonanie.

06. Kluczowe spotkania Określ częstotliwość i skład osobowy spotkań planowania/weryfikacji OKRów. 07.Plan komunikacji Określ kiedy i jak OKRy będą komunikowane do całej organizacji. 08. Proces podsumowania Zaprojektuj proces podsumowywania OKRów w wybranych horyzontach czasowych (np. QBR na poziomie organizacji). 09. Bottom-up

Ten post jest częścią cyklu Pierwsze Dni Scrum. Planowanie Sprintu ma dwa cele: Uzgodnić cel sprintu. Stworzyć plan jego realizacji. Przyjrzyjmy się bliżej regułom i dobrym praktykom regulującym oba te aspekty: Uzgodnić cel sprintu Ustalenie celu sprintu rozpoczyna się od wyjaśnienia przez Właściciela Produktu aktualnych priorytetów i omówienie ich z zespołem wraz z możliwymi Podsumowując, planowanie powinniście skończyć z informacją co chcecie osiągnąć (Cel Sprintu i wybrane Elementy Backlogu Produktu), oraz jak to chcecie zrobić (zadania i inne ustalenia). Dobre praktyki planowania. Pamiętaj, na koniec Sprintu chcesz mieć w pełni funkcjonalny produkt. Na strażnika Planowania Sprintu Scrum Guide wyznacza Scrum Mastera – musi on zadbać, by spotkanie się odbyło, a jego cele zostały spełnione. To, co ma być zrobione to decyzja Product Ownera, zaś jak to zrealizować należy już do Zespołu Deweloperskiego. Warto zauważyć, że Scrum Guide określa czas trwania ceremonii planowania sprintu na 8 godzin dla sprintu trwającego miesiąc (zaznaczając, iż ten czas powinien być odpowiednio krótszy w przypadku krótszych sprintów), więc mimo, iż nie ma dokładnych informacji o tym jak takie spotkanie powinno wyglądać, 8 godzin może sugerować Planowanie w Scrumie to coś zupełnie normalnego, ale trzeba rozumieć jego poziomy (planowanie dnia, sprintu, roadmapy itd.) i relacje między konkretem, a horyzontem czasowym. Jeśli z jakiegoś względu musimy robić duże rzeczy to dzielmy je na jak najmniejsze, nie zabijajmy się tonami analiz przygotowywanymi na początku, wpadając w Tak jak Sprint Planning podzielony jest na dwie części, tak i są dwa produkty tego spotkania: Sprint Backlog i Sprint Goal. Warto pamiętać o obu tych artefaktach i sprawdzić czy faktycznie są kompletne na końcu Planowania Sprintu. Chociaż tak naprawdę Cel Sprintu powstanie już w trakcie pierwszej części tego wydarzenia. Planowanie kroczące. Tagi: planowanie Taka metoda planowania, która zakłada powolne precyzowanie wszelkich prac. Polega na tym, że najbliższe działania planowane są szczegółowo, a coraz dalsze z coraz mniejszą dozą szczegółowości.

Planowanie Sprintu to jedno z ważniejszych wydarzeń w Scrumie. W zależności od tego, jak podejdziemy do planowania, Sprint może zakończyć się sukcesem lub porażką. Niestety, wiele Zespołów Scrumowych podchodzi do planowania pracy w sposób bardzo powierzchowny, co skutkuje zwykle niespodziankami i problemami w trakcie Sprintu.

Planowanie iteracji – sprint planning. Scrum zakłada przyrostowe dostarczanie oprogramowania w regularnych cyklach zwanych iteracjami. Każda iteracja rozpoczyna się spotkaniem Sprint planning podczas którego zespół oszacowuje pracochłonność i planuje zakres prac na daną iterację. Rezultatem spotkania Sprint planning są: cel sprintu, 18 Lut 2017 W Scrumie, każdy sprint (iteracja) rozpoczyna się spotkaniem planującym. Dobrze na czas planowania nawet napisać cel w zasięgu wzroku  28 Mar 2018 Kiedy zaczynam mówić o Planning Pokerze często widzę niepewne miny. Co ma gra w karty do planowania projektu? W trakcie spotkania: Moderator W przeciwnym przypadku, wzięcie go do Sprintu będzie się wiązało z . 28 Sie 2015 Członkowie Zespołu Deweloperskiego podczas Planowania Sprintu zmoderować spotkanie – rozwiązanie to brzmi banalnie, jednak czasem  Kto jest odpowiedzialny za przebieg spotkania? Na strażnika Planowania Sprintu Scrum Guide wyznacza Scrum Mastera – musi on zadbać, by spotkanie się  3 Paź 2015 Sprint to podstawowa jednostka czasu używana w planowaniu. W pokerze, po opisaniu zadania czy historii przez jedną z osób, każdy sam Spotkania te można prowadzić przez telefon, siedząc przy biurkach, przy lunchu&nbs